Despre proiect

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges

 –cod SMIS 122895

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea mobilității urbane în municipiul Curtea de Argeș prin

dezvoltarea unui sistem de transport modern integrat, accesibil și durabil, care să contribuie la reducerea emisiilor de

carbon

Obiectivele specifice ale proiectului :

1. Dezvoltarea reţelelor de piste dedicate circulaţiei bicicletelor şi înfiinţarea sistemelor de închiriere a bicicletelor:

• dezvoltarea reţelelor de piste cu 4,061 km  dedicate circulaţiei bicicletelor şi înfiinţarea a 4 sisteme de închiriere a
bicicletelor;

• 15 locatii pentru parcări pe termen scurt în vecinătatea principalelor puncte de interes;
2. Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride:

• dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice sau hibride prin amenajarea a 7 puncte de

incarcare pentru aceste tipuri de masini.;
3. Intervenţii la infrastructura stradală şi pietonală:

• reabilitarea si modernizarea trotuarelor si a zonelor pietonale inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi;

lucrari pentru dirijarea si siguranta circulatiei fluxurilor de pietoni, semnalizarea si amenajarea trecerilor de pietoni;

• dotare cu 9 aparate de taxare pentru autovehicule (parcometre).

Rezultat aşteptat general: : Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru

biciclete construite/modernizate/extinse si traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse:
– Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului/anul de
bază: 2017-12.148
– Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării
proiectului: 2020-12.595
-Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finanţare: 2025 – 12.908

Rezultatele aşteptate generale: Cantitate de GES (tone CO2/anual)

-Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 2017-13.895
-Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării  proiectului: 2020-16.192
– Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2025-14.493
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului (anul de bază): 2017 – 0
Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării  proiectului: 2020 -2.166
Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare: 2025-3.304

Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului

1.Staţii/puncte de reîncărcare a automobilelor alimentate electric achiziţionate şi
instalate (nr.)
–   Valoare la începutul implementării proiectului – 0
–   Valoare la finalul implementării proiectului – 7
2.Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse (km)
–   Valoare la începutul implementării proiectului – 0
–   Valoare la finalul implementării proiectului – 4.061
3.Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”)
create/modernizate/extinse (nr.), după caz
–   Valoare la începutul implementării proiectului – 0
–   Valoare la finalul implementării proiectului – 4
4.Lungimea/suprafaţa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse (km/kmp)
–   Valoare la începutul implementării proiectului – 0
–   Valoare la finalul implementării proiectului – 40,69

5.Sisteme instalate de reducere/interzicere a circulaţiei autoturismelor în
anumite zone (nr.)
–  Valoare la începutul implementării proiectului – 0
–   Valoare la finalul implementării proiectului – 9

Data de incepere proiect :    01.05.2017
Perioada de implementare a proiectului :     01.05.2017 – 31.12.2023
Valoarea totala a proiectului:            40,837,122.56 lei, din care :
Contributia UE( FEDR) :         34.632.518,86 lei
Contributia Buget National:     5.296.738,15 lei
Contributia Beneficiarului :      907.865,55 lei