Beneficiar

Prezentare geografică
Curtea de Argeș se află situat în partea de nord a judetului Argeș, la o distanță de 38 km de municipiul Pitești, la 36 km de Râmnicu Vâcea și la 45 km de Cîmpulung.
Orașul este situat în depresiunea intracolinară a bazinului superior al râului Argeț și este înconjurat de dealurile și muscelele sudice ale Munților Făgăraș.
Altitudinea medie este de 450 m.
Populația orașului Curtea de Argeș este de 32262 locuitori. Teritoriul orașului se desfășoară pe o suprafață de cca 75 kmp, între următoarele coordonate geografice : la nord paralela de 45o10’ latitudine nordică, la sud paralela de
45o5’ latitudine nordică, la est meridianul de 24o45’ longitudine estică și la vest meridianul de 24o37’ longitudine estică.
Cadrul natural al orașului este condiționat de prezența zonei montane din apropiere, care se află la cca 28 km distanță și care introduce variație și diversitate în peisajul geografic.
Situat în zona depresionară, Curtea de Argeș se bucură de o climă favorabilă, caracteristică versanților adăpostiți, cu temperaturi moderate tot timpul anului și precipitații relativ abundente. În această depresiune, toamna și primavara sunt frecvente cețurile, iernile sunt mai puțin aspre decât la câmpie, iar verile sunt în general plăcute, cu zile însorite. Temperatura medie anuală are valori de aproape 8oC.
Prezentare istorică
Orașul Curtea de Argeș  se numară printre localitățile în care populația autohtonă este atestată de câteva milenii.

O dovadă sigură o constitue urmele materiale descoperite în săpăturile arheologice de dată relativ recentă efectuate
pe teritoriul orașului, în valea Tîrgului, la Radovanu, precum și în împrejurimi ( la Poienari, Valea Danului, Vîlsănești, Zigoneni, Băiculești, Tutana, Retevoiești).Aceste descoperiri atestă viața umană încă din paleolitic și neolitic, așadar cu mii și zeci de mii de ani în urmă.
În secolul al XIII-lea (1247), Curtea de Argeș a fost reședința de scaun a voievodului Seneslau, al cărui fiu Basarab, a unit sub sceptrul său toate cnezatelor și voievodatele dintre Carpați și Dunăre într-o singura țară, Țara Românească